Grid HeaderContextMenu

Na komunitním fóru byla poptávka po kontextovém menu pro Ext.grid.Panel. V tuto chvíli již existuje modifikace přímo od jednoho z vývojářů Sencha Evanta Trimboli. Nicméně v téže době jsem na fórum publikoval další plugin, který umožňoval právě tuto funkčnost.

Obdobně jako v pluginu pro Extj.tab.Panel zde vytváříme událost headercontextmenu opět kompatibilní s ExtJS 3.

Ext.define('Ext.ux.grid.HeaderContextMenu', {
  alias : 'plugin.headercontextmenu',
  mixins : {
    observable : 'Ext.util.Observable'
  },

  init : function(grid) {
    this.gridPanel = grid;
    this.headerCt = grid.headerCt;
    this.headerCt.addEvents('contextmenu');
    this.gridPanel.addEvents('headercontextmenu');

    this.mon(this.headerCt, {
      scope : this,
      afterlayout : this.onAfterLayout,
      single : true
    });
  },

  onAfterLayout : function() {
    this.mon(this.headerCt.el, {
      scope : this,
      contextmenu : this.onContextMenu,
      delegate : 'div.x-column-header'
    });
  },

  onContextMenu : function(event, target) {
    var me = this,
    column = this.headerCt.getChildByElement(target);

    event.preventDefault();

    this.gridPanel.fireEvent(
      'headercontextmenu', this.gridPanel, 
      column.getIndex(), column, event, target
    );
  }
});