Putty - Záloha uložených session

Po delší době jsem se odhodlal k upgradu OS na Windows 8. Oproti svým známým se vyznačuji právě častými reinstalacemi. S každou takovouto změnou se snažím zjednodušit postup tak, aby samotná aktualizace trvala co nejkratší dobu.

Většina správců, administrátorů serverů s OS Linux, Solaris či jen uživatelé potřebující připojení pomocí SSH využijí terminal Putty. Ten kdo s Putty pracuje často si připojení k serverům ukládá, málokdo však ví, kde tyto session hledat ve chvíli, kdy si je chceme zálohovat či přenést na jiný počítač. Informace o sessions jsou uloženy v registrech pod položkou Simontatham. Cesta k této položce se samozřejmě může lišit, pod 64 bitovým systémem ji naleznete na následující cestě:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham

Nyní není nic jednoduššího než zavolat příkaz pro export položky Simontatham například pomocí Win + R či Start + Spustit.

regedit /e "%userprofile%\desktop\putty-registry.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham

Následně přeneste soubor na druhý počítač, kde ji například double-clickem spustíte.