Group Office - vytváříme vlastní modul - část 2.

V předchozím díle jsme si rozebrali, jak vypadá základní struktura modulu v Group Office. Dnešní díl popíše databázovou strukturu a práci s modely.

Základem návrhu celého modulu (a nejen jeho ale i jakéhokoli jiného projektu), by měla být databázová struktura. Sama o sobě Vám dá představu o tom, co samotný projekt bude dělat, do jakých se bude dělit částí apod.

U Group Office má databázová struktura nemalou úlohu. Díky novému frameworku ve verzi 4 a PDO dochází k automatickému načítání sloupců v tabulkách, a tedy není nutné vytvářet proměnné popisující samotnou tabulku v rámci jednotlivých tříd a definice relací Vám příjemně zjednoduší práci. Vše si ukážeme na jednoduchých příkladech.

Group Office v základu používá dva typy tříd, ze kterých modely dědí. V první řadě se jedná o třídu GO_Base_Db_ActiveRecord, která je základním stavebním kamenem i třídy druhé GO_Base_Model_AbstractUserDefaultModel.

Nejprve si projdeme třídu AbstractUserDefaultModel, která je používána pro skupiny, adresáře apod., jinými slovy pro takové takové modely, u kterých je definován sloupec user_id a které mají být automaticky zakládány a mazány spolu se záznamem uživatele. Mezi zajímavé funkce patří getDefault, která je volána automaticky po uložení modelu s uživatelem. Funkci samozřejmě můžete overridovat a tím změnit její funkčnost.

AbstractUserDefaultModel a většina modelů obecně vychází ze třídy ActiveRecord. Tato třída přináší rozsáhlé možnosti mezi které patří například:

 • definice primárního klíče
 • název tabulky
 • relace mezi tabulkami
 • a další

Obecně se jedná o základní stavební kámen při komunikaci s databází.
Nyní přejdeme k praktické části, ve které budeme mít k dispozici:

 • kategorii záznamu
 • záznam

U kategorie počítáme s tím, že bude zakládána pro každého uživatele automaticky.

class GO_Example_Model_Category extends GO_Base_Model_AbstractUserDefaultModel
{
  public static function model($className = __CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }

  //u modelu budeme resit opravneni
  public function aclField()
  {
    return 'acl_id';
  }

  //nazev tabulky
  public function tableName()
  {
    return 'ex_categories';
  }

  //relace
  public function relations()
  {
     return array(
      'records' => array(
        'type' => self::HAS_MANY,
        'model' => 'GO_Example_Model_Record',
        'field' => 'category_id',
        'delete' => true
      )      
    );
  }

  //validace a popis jednotlivych sloupcu
  protected function init()
  {
    //nazev kategorie musi byt unikatni
    $this->columns['name']['unique'] = true;
    return parent::init();
  }
}

Funkce relations vrací pole relací. Relace jsou pak definovány následujícími typy:

 • BELONGS_TO - N:1
 • HAS_MANY - 1:N
 • HAS_ONE - 1:1
 • MANY_MANY - M:N

Krom samotného typu relace se u relace mohou vyskytnout následující atributy:

 • model - definuje vzdálený model relace
 • field - zdrojový nebo cílový sloupec relace v závislosti na relaci. Druhým sloupcem pro relaci je pak primární klíč
 • linkModel - pro relaci M:N
 • delete = true pro relaci 1:N, čímž říkáme, že při smazání modelu dochází ke smazání i slinkovaných modelů - kaskádově
class GO_Example_Model_Record extends GO_Base_Db_ActiveRecord
{
  public static function model($className = __CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }

  protected function init()
  {
    //sloupec/pole category_id je povinne
    $this->columns['category_id']['required'] = true;
    return parent::init();
  }

  public function getLocalizedName()
  {
    //prelozeny nazev modelu - hledame string record v modulu example
    return GO::t('record', 'example');
  }

  //nazev tabulky
  public function tableName()
  {
    return 'ex_records';
  }

  //acl field v ramci relace
  public function aclField()
  {
    return 'category.acl_id';
  }

  //relace
  public function relations()
  {
    return array(
      'category' => array(
        'type' => self::BELONGS_TO,
        'model' => 'GO_Example_Model_Category',
        'field' => 'category_id'
      )
    );
  }
}

Tím máme k dispozici dva jednoduché modely kategorie - záznam spolu s oprávněními pro jednotlivé uživatele/skupiny. Samotnou práci s modelem si probereme v rámci dalšího dílu s controllery. Mezi zajímavé funkce, které Vám pomohou vyřešit problémy při práci s modelem patří následující:

 • afterSave($wasNew) - funkce volaná po uložení modelu do databáze
 • defaultAttributes - v rámci této funkce jsou definovány výchozí hodnoty prázdého modelu
 • beforeSave - funkce volaná těsně před uložením modelu
 • beforeDelete - funkce volaná před uložením modelu - např pro ověření práv
 • afterDbInsert - funkce volaná po zavolání SQL, které vkládá záznam do DB
 • hasLinks - definuje zda jsou v rámci modelu povoleny GO linky
 • hasFiles - definuje zda jsou použity soubory (je nutné definovat sloupec files_folder_id)

Databázová struktura musí existovat ještě před prací se samotnými modelu. Kvůli tomu je zde adresář install se skriptem install.sql, které obsahuje samotnou definice tabulky.