Migrace z ExtJS 3 na ExtJS 4

Tápete při migraci stávající aplikace do nové verze ExtJS 4? Dnešní článek Vám přinese základní informace o převodu Vaší aplikace z ExtJS 3 na ExtJS 4

Cílem článku je zjednodušit migraci aplikace. Následující tabulka obsahuje funkci použitou ve verzi 3 a její přepis v ExtJS 4.

ExtJS 3ExtJS 4
Funkce pro práci s datem
startDate.format(format) Ext.Date.format(startDate, format
Date.parseDate Ext.Date.parse
startDate.add(Date.DAY, day) Ext.Date.add(startDate, Ext.Date.DAY, day)
Grid
Ext.grid.GridPanel Ext.grid.Panel
rowdblclick(grid, rowIndex, e) itemdblclick (view, record, item, index, e, eOpts)
rowcontextmenu (grid, rowIndex, e) itemcontextmenu (view, record, item, index, e, eOpts)
rowclick (grid, rowIndex, e) itemclick (view, record, item, index, e, eOpts)
DOM
Ext.lib.Dom.getViewWidth(true) Ext.dom.Element.getViewportWidth()
Ext.lib.Dom.getViewHeight(true) Ext.dom.Element.getViewHeight()