Windows a PHP 5.5.24

Nicneříkající chybu "The FastCGI process exited unexpectedly" lze odstranit velice jednoduše instalací MSVC11

Pokud narazíte na výše zmíněnou chybu a konfigurace IIS a PHP je v pořádku, problém bude nejspíše na straně chybějící knihovny MSVC11 - Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012. Na tento fakt je upozorňováno i na stránkách PHP http://windows.php.net/download/#php-5.5 v levém sloupci, ale pokud ji přehlédnete tak jako já, není nic jednoddušího než stáhnout compiler z http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 a restartovat IIS.