SVN - povolení editace komentáře

Pokud potřebujete editovat log message u commitu SVN a SVN danou operaci nepodporuje, uvidíte chybu: DAV request failed; it's possible that the repository's pre-revprop-change hook either failed or is non-existent. Repository has not been enabled to accept revision propchanges; ask the administrator to create a pre-revprop-change hook

V podstatě se jedná o velmi jednoduchou věc - v adresáři s repozitářem na serveru - v mém případě:

/home/svn/<název repozitáře>/hooks 

naleznete soubor pre-revprop-change.tmpl, který v sobě obsahuje základní nastavení. Jednoduše tento soubor zkopírujte na

/home/svn/<název repozitáře>/hooks/pre-revprop-change

a nezapomeňte mu nastavit patřičná oprávnění. Krom uživatele a skupiny:

chown www-data:svn /home/svn/<název repozitáře>/hooks/pre-revprop-change

je potřeba nastavit i:

chmod +x /home/svn/<název repozitáře>/hooks/pre-revprop-change

Bez něj dostáváme chybu:

Revprop change blocked by pre-revprop-change hook (exit code 255) with no output.