mdadm - cheat sheet

mdadm je jedním z nejrozšířenějších nástrojů pro správu softwarového RAIDu. Tento příspěvek popíše jeho základní použití.

  • Vytvoření nového pole
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm -Cv /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sd[ab]1
  • Přidání disku do existujícího pole
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
  • Odebrání disku z pole
    Disk nelze přímo odebrat pokud neobsahuje chyby. Nejprve jej tedy za chybný označíme
mdadm --fail /dev/md0 /dev/sda1

a následně jej můžeme odebrat

mdadm --remove /dev/md0 /dev/sda1

nebo vše provedeme pomocí jednoho příkazu

mdadm /dev/md0 --fail /dev/sda1 --remove /dev/sda1
  • Ověření stavu pole
cat /proc/mdstat
  • Konfigurace /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
  • Zastavení a odebrání pole
mdadm --stop /dev/md0 mdadm --remove /dev/md0